Etyka w biznesie
Inspiracje Lifestyle

Etyka w biznesie

Etyka w biznesie

Etyka w biznesie
Etyka w biznesie

Etyka w biznesie. Współcześnie coraz częściej możemy spotkać się z tematem i pojęciem etyki biznesu. Zagadnienie to dotyczy bezpośrednio problemu wartości etycznych i moralnych w odniesieniu do biznesu. Związane jest z popieraniem zachowań zgodnych z zasadami etyki ustalonymi i przestrzeganymi przez uświadomionych przedsiębiorców na całym świecie. Jak możemy zauważyć w dzisiejszych czasach pojęcie etyki w biznesie odnosi się w szczególności do problemów naszego świata. Nierównomierny rozwoju gospodarczy, tania siły robocza, problemy ekonomiczne krajów słabiej rozwiniętych. Jednak pojęcie etyki w biznesie odnosi się do wielu aspektów, skojarzeń i tak naprawdę bardzo trudno jest ją jednoznacznie i całkowicie zdefiniować.

Etyka w biznesie

Najogólniej mówiąc etyka biznesu to zbiór zasad i norm określających sposób działania firmy i przedsiębiorcy. Normy te regulują stosunek firmy zarówno do partnerów biznesowych, pracowników jak i klientów i są stosowane w codziennej pracy i działaniu przedsiębiorstwa. A są nimi między innymi uczciwość, lojalność czy poszanowanie cudzej pracy. Zasadami tymi powinni kierować się wszyscy pracownicy firmy a w szczególności właściciele, zarząd i managerowie. Firma etyczna to firma która potrafi przyznać się do popełnionego błędu, firma w pełni odpowiedzialna za swoją działalność, dba o środowisko naturalne, rzetelnie wywiązująca się ze swoich zobowiązań nie przykłada swojej reki do wyzyskiwania pracowników oraz nie korzysta z pracy dzieci. To także firma która przestrzega zasad zdrowej, uczciwej konkurencji rynkowej.

Etyka w biznesie

Etyka w biznesie

Wszyscy przedsiębiorcy chcieliby aby postrzegano ich jako osoby uczciwie prowadzące swoje interesy. Niestety wielu z nich ponad działanie zgodnie z zasadami etyki w biznesie przedkłada ponad wszystko zysk. I stosuje takie rozwiązania jak na przykład korupcja, korzystanie z taniej siły roboczej przez przenoszenie produkcji do krajów trzeciego świata,  nierzetelność ofert i przedstawianie niecałej prawdy o nich np. w reklamach telewizyjnych a także stosowanie uników prawnych. Wszystko po to aby zmaksymalizować zyski i osiągnąć swój cel.Zadaniem i głównym problemem etyki biznesu we współczesnym świecie jest poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań które pogodzą interesy firm z postępowaniem według zasad moralności i biznesowej etyki. Co daje przedsiębiorcy stosowanie tych zasad? Przede wszystkim szacunek klientów, mocną pozycje marki na rynku oraz jej rozpoznawalność a także zawsze skojarzenie z zasadami fair w biznesie. A są to wartości wprost bezcenne.

Etykieta w biznesie – 6 praktycznych wskazówek dla kobiet (i nie tylko)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *