Jeden numer rachunku ZUS
Aktualności

Jeden numer rachunku ZUS

Uproszczenie systemu rozliczeń z tytułu składek.

To może ułatwić życie 6,9 mln płatników składek ZUS! Zmiany w prawie pozwalające na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech są już faktem. Od stycznia 2018 r. przelewy składek będziemy wykonywać na jeden numer rachunku ZUS.
Każdy przedsiębiorca otrzyma pismo z informacją jaki jest jego indywidualny rachunek składkowy.

Jeden numer rachunku ZUS – korzyści

Czy to ułatwi nam życie? Zdecydowanie tak! Jeden przelew, jedna opłata za transakcję i brak problemu z zaokrąglaniem groszy – takie korzyści przedstawiają właściciele biznesów.
Obecnie jest tak, że jeden numer rachunku przypisany jest do danego funduszu (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Pracy), a identyfikator płatnika należy wpisać w tytule przelewu. W przypadku popełnienia błędu w numerze identyfikatora konieczne jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. było w ZUS aż 281 tys. takich spraw.

Przedsiębiorca, oprócz identyfikatora numerycznego w postaci NIP, REGON, PESEL, numeru dowodu osobistego lub paszportu musi też podać na przelewie dane dotyczące okresu, za jaki opłacana jest składka.

Teraz to numer rachunku będzie stanowił identyfikator płatnika, a zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie składek pomiędzy właściwe fundusze. Przekazane wpłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet najstarszych zobowiązań (obecnie zaspokajane są zaległości zgodnie z dyspozycją płatnika).

System emerytalny

Środki przekazywane na indywidualne rachunki składkowe na bieżąco rozliczane są przez system służący do identyfikacji wpłat i uzupełniają system finansowy ubezpieczeń społecznych gwarantowany przez państwo.

System emerytalny w Polsce jest systemem repartycyjnym. Zgodnie z tzw. umową międzypokoleniową, młodsze pokolenia będą finansować emerytury i renty starszych. System repartycyjny oznacza, że składki pracownika trafiają do wspólnej puli, z której wypłacane są na bieżące świadczenia dla osób, którym przysługują w danym momencie. Po przejściu na emeryturę czy też rentę świadczenia są wypłacane ze składek osób płacących je w danym momencie. Po śmierci ubezpieczonego wypłacanie świadczenia jest wstrzymywane. Pracująca część społeczeństwa bierze na siebie utrzymanie wszystkich emerytów i rencistów. Kapitał emerytalny osób pracujących nie jest gromadzony, tylko na bieżąco kierowany jest na wypłatę emerytur i rent dla obecnych świadczeniobiorców.

Co jeszcze nowego:

  • łatwiejszy dostęp do zaświadczeń o niezaleganiu. Zaświadczenia papierowe i elektroniczne (generowane samodzielnie przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS) będą, pod względem prawnym, równe.

Zapraszamy też do zapoznania się z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *