Lifestyle

Z perspektywy pracownika – część 4

Osoby zatrudnione szczególnie w dużych oraz średnich przedsiębiorstwach często spotykają się  z pojęciem oceny okresowej pracownika. Przyznam, że w swoim długoletnim doświadczeniu zawodowym również miałam wielokrotnie do czynienia  z tym zagadnieniem. Czym jest ocena okresowa, czy jest niezbędna  i czy należy się jej obawiać? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule, który jest kolejnym z cyklu “Z perspektywy pracownika”.

Co z tą oceną

Ocena okresowa pracownika to nic innego jak sposób weryfikacji umiejętności i kompetencji osoby zatrudnionej na konkretnym stanowisku. Metoda ta pozwala określić poziom zarówno zachowań jak i umiejętności poszczególnych pracowników w odniesieniu do obowiązujących w danym przedsiębiorstwie standardów. Wiele instytucji uważa, że jest to jeden z ważniejszych elementów procesu zarządzania personelem. Myślę jednak, że aby taka ocena dawała wymierne korzyści przedsiębiorcy, powinna być przeprowadzana rzetelnie i systematycznie.

Jak dobrać kryteria

Bardzo ważnym elementem oceny pracowniczej są kryteria, wg których dokonuje się weryfikacji poziomu umiejętności poszczególnych osób. Kryteria te muszą być dostosowane do wymagań niezbędnych na stanowisku w danej konkretnie firmie.  Przeprowadzanie ocen pracowniczych powinno odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi w przedsiębiorstwie procedurami.   Istotne jest także określenie priorytetów poszczególnych elementów podlegających ocenie. Co to znaczy? Otóż na jednym stanowisku bardzo ważna będzie np. punktualność i dyscyplina natomiast na innym kreatywność i wymierna efektywność. Najistotniejsze jednak, aby pracownicy zatrudnieni na analogicznych stanowiskach podlegali tym samym kryteriom oceny.

Różnorodność

W zależności od charakteru przedsiębiorstwa można spotkać się z różnymi metodami ocen pracowniczych. Mogą one mieć formę zarówno opisową, ankiety jak i  być przeprowadzane na zasadzie rozmowy pomiędzy przełożonym a pracownikiem.  Do popularnych ocen należy tzw. ocena 360 stopni – metoda mocno rozbudowana ale dająca najwięcej informacji, gdzie każdy jest oceniany przez współpracowników, kadrę i osoby z nią współpracujące, np. niektórych klientów czy kooperantów. W tym modelu ocenie podlegają również przełożeni. Inną z metod jest ocena 180 stopni, w której pracownik jest oceniany przez przełożonego oraz pozostałych współpracowników. Nie tylko rodzaj ale także częstotliwość ocen okresowych jest różnorodna. W dużych przedsiębiorstwach przeważnie są to roczne oceny natomiast w mniejszych firmach możemy spotkać się z ocenami np. kwartalnymi czy miesięcznymi.

 

Co daje ocena okresowaZ perspektywy pracownika

Z pozoru ocena okresowa może przynieść sporo korzyści zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Na podstawie takiej oceny zwierzchnik jest w stanie  zweryfikować poziom kompetencji każdego z pracowników, jak rownież wytyczyć obszary do dalszej poprawy. Na bazie przeprowadzonej analizy wie, gdzie występują braki i niedociągnięcia oraz jakich szkoleń wymagają poszczególni pracownicy. Rzetelnie przeprowadzona ocena okresowa może także mieć korzystny wpływ na dalszy rozwój i ewentualny awans osoby zatrudnionej. Wysoko oceniony pracownik może rownież liczyć na ewentualne podwyższenie wynagrodzenia lub inną formę  wyróżnienia np. w postacji dodatkowej premi bądź nagrody pieniężnej.

 

 

Oceniać czy nie

Z perspektywy pracownika z długoletnim doświadczeniem myślę, że każda dobrze i sumiennie przeprowadzona ocena okresowa ma duże znaczenie zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Jest nie tylko źródłem wielu informacji ale pełni także rolę dydaktyczną. Przedsiębiorca wie, gdzie należy usprawnić działania natomiast pracownik ma możliwość zapoznać się z opinią o wykonywanej przez siebie pracy. Oczywiście istnieje ryzyko, że ocena nie zadowoli każdego. Jednak ambitny pracownik będzie starał się podnosić poprzeczkę i podążać za najlepszymi. Zatem oceniajmy.

Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu “Z perspektywy pracownika”
Ewa Góralczyk
Z zamiłowania i wykształcenia poligraf. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
http://www.bizoon.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *