Techniki zarządzania jakością
Porady

Techniki zarządzania jakością

W dobie dużej konkurencyjności jednym z najważniejszych czynników kształtujących funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa na rynku jest jakość. Pojęcie to może dotyczyć zarówno produktu jak również wykonywanej usługi. Czym zatem jest jakość?

Pojęcie jakości

Otóż jakość to nic innego jak zbiór właściwości, które zestawione w całość tworzą produkt lub usługę spełniającą oczekiwania zamawiającego.

W jaki sposób zatem zrealizować wszystkie wymogi  klienta i spowodować, by wracał za każdym razem  z zamówieniem a nie odszedł do konkurencji? Jednym z takich założeń jest świadome działanie przedsiębiorstwa, które zdaje sobie sprawę z faktu, że dobra jakość to nie przypadek lecz skrzętnie zaplanowane i profesjonalnie skoordynowane działania. Obejmują one wszelkie czynności związane zarówno z projektowaniem, planowaniem  i opracowaniem technicznym, jak również przygotowaniem jakościowym według określonych standardów. Kadra zarządzająca  coraz częściej ma świadomość  potrzeby wprowadzenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością. Dzięki temu jest w stanie skutecznie eliminować czynniki mające niekorzystny wpływ na poziom oferowanych produktów i usług.

Co daje zintegrowany system zarządzania jakością?

Jak wynika z obserwacji – wdrożenie systemu zarządzania jakością w większości przedsiębiorstw przyniosło pozytywne rezultaty. Podlegający ciągłym procesom szkoleniowym pracownicy oraz kadra zarządzająca mają szersze spojrzenie na klienta i jego potrzeby. Zarówno dobre relacje jak i zwiększona odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań  przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa, a co za tym idzie,  wzrostu konkurencyjności oraz atrakcyjności oferowanych produktów i usług. W chwili obecnej wiele firm posiada lub stara się o uzyskanie Certyfikatu ISO. Czym jest taki certyfikat i co daje?

Certyfikat (z łac.- poświadczony) to zaświadczenie potwierdzające, że proces, produkt lub usługa są zgodne z określoną normą. Firmy posiadające Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO) muszą spełniać szereg określonych wymogów, a także poddawać się cyklicznie kontrolnym audytom.

Trochę  historii

Za początek nowego stylu zarządzania jakością umownie uznaje się opracowanie przez Waltera A. Shewharta kart kontrolnych, służących do obserwacji ewentualnych odstępstw  w procesie produkcji. Karty Shewharta znalazły zastosowanie po raz pierwszy w latach dwudziestych w koncernie Western Electric. Program sterowania jakością został w latach czterdziestych poszerzony o sterowanie procesami przez Williama Edwardsa Deminga. Należy nadmienić, że o problemie jakości mówili także Eli Whitney oraz Henry Ford, którzy uważali, że potencjalnych problemów należy szukać już na etapie projektowania, a także sugerowali szeroko rozbudowane badania pilotażowe w celu eliminacji nieznanych dotąd problemów.

Techniki zarządzania jakością – 5 narzędzi

W zarządzaniu jakością możemy wyróżnić 5 najbardziej popularnych narzędzi służących do wstępnej analizy danych. Należą do nich:

  1. karty kontrolne,
  2. wykresy ramkowe,
  3. histogramy,
  4. diagram Pareto,
  5. diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy.

Możemy spotkać również techniki pomocne na etapach projektowania oraz wprowadzania zmian. Wymienić należy tutaj: Dom Jakości, metodę KJ Kawakity czy podejście Kano. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się metoda Six-Sigma.

O poszczególnych narzędziach zarządzania jakością już wkrótce.

Ewa Góralczyk
Z zamiłowania i wykształcenia poligraf. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
http://www.bizoon.pl

One thought on “Techniki zarządzania jakością”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *