Techniki zarządzania jakością-cz.2
Porady

Techniki zarządzania jakością-cz.2

Tak – jak już wspominałam we wcześniejszym artykule –  pod pojęciem jakości kryje się zbiór wszelkich właściwości, które jako całość tworzą produkt lub usługę spełniającą oczekiwania klienta. W czasie obecnej globalizacji stała się ona przedmiotem rywalizacji i współzawodnictwa pomiędzy przedsiębiorstwami. Każda znacząca na rynku firma może poszczycić się tym, że w szeroko rozumianym pojęciu zarządzania swoje miejsce ma również jakość. Do sprawnego kierowania  przedsiębiorstwem nie wystarczy bowiem  już tylko doświadczenie i intuicja. Wszechobecny nacisk na poziom, a co się z tym wiąże, coraz większa świadomość o istniejących narzędziach zarządzania jakością pozwalają na wybór jak najbardziej optymalnej metody dla danej firmy. Postaram się zatem pokrótce przybliżyć dwa dość często stosowane narzędzia do wstępnej analizy danych: diagram Pareto i diagram Ishikawy.

Zasada Pareto

Włoski ekonomista i socjolog żyjący na przełomie XIX i XX wieku Vilfredo Pareto badając dochody we Włoszech zaobserwował pewną zależność  mówiącą o tym, że:

“stosunkowo niewiele przyczyn pociąga za sobą katastrofalnie wiele niepowodzeń” *

Zasada ta, zwana również 20/80, została sformułowana w latach 50-ch przez Josepha Jurana. Na przestrzeni czasu zyskała miano bardzo popularnej  i często stosowanej metody SPC. Umożliwia ona bowiem wytyczenie kierunku dalszych działań, zmierzających do poprawy jakości oferowanych wyrobów czy też usług. Dzięki niej możliwe jest sprecyzowanie, które cechy w procesie mają decydujący  wpływ na występowanie niezgodności jak również  podjęcie działań korygujących w celu eliminacji zjawisk niekorzystnych. Właśnie do tego służy diagram Pareto będący  graficznym obrazem, przedstawiającym, które błędy czy też problemy są kluczowe dla spadku jakości oferowanego produktu lub usługi.

Przykład

Z zasadą Pareto spotykamy się zarówno w codziennym życiu jak i w pracy. Oto kilka przykładów:

  • przez 80% czasu korzystamy z 20% posiadanych ubrań,
  • 80% komentarzy na portalach społecznościowych pochodzi od 20% użytkowników,
  • 20% kierowców generuje aż 80% wypadków,
  • 20% klientów generuje 80% zysków.

Reasumując, możemy śmiało stwierdzić, że dzięki tej nieskomplikowanej metodzie mamy również możliwość przyjrzenia się innym elementom, które mają bezpośredni wpływ na efektywność w miejscu pracy. Warto bowiem przeanalizować, czy nasz czas jest wykorzystany produktywnie i ewentualnie wyeliminować to co nieistotne, nie mające bezpośredniego przełożenia na zysk.

Diagram Ishikawy

Kolejnym, bardzo popularnym narzędziem mającym zastosowanie w zarządzaniu jakością jest diagram przyczynowo-skutkowy opracowany przez Ishikawę. Diagram ten –  to nic innego –  jak graficzna analiza  wzajemnych powiązań pomiędzy skutkami i przyczynami. Ze względu na swój kształt jest on również często nazywany schematem rybiej ości. Ta niezbyt skomplikowana, a zarazem skuteczna metoda po raz pierwszy została zastosowana w japońskim koncernie Sumitomo Electric.

Tworzenie diagramu

Tworzenie diagramu należy przede wszystkim rozpocząć od zdefiniowania problemu zaistniałego w przedsiębiorstwie. W drugiej kolejności musimy  zaznaczyć na diagramie wszystkie ewentualne przyczyny, umieszczając  je chronologicznie od najistotniejszej do mającej najmniejszy wpływ. Metoda ta bardzo często ma zastosowanie w  pracy zespołowej, gdzie podczas tzw. “burzy mózgów” poszczególni uczestnicy grupy próbują w sposób konstruktywny, bez rutyny zdefiniować przyczyny jednocześnie klasyfikując je. Do najczęściej stosowanych kategorii przyczyn zaliczamy: człowieka i jego działanie, materiał, sprzęt, stosowaną metodę, kierownictwo jak również otoczenie czyli środowisko.

Za pomocą wykonanego diagramu Ishikawy jesteśmy w stanie  nie tylko odkryć źródło niepowodzenia ale także określić dalsze kierunki postępowania.

Zalety omawianych metod

Zarówno Zasada Pareto jak i diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy mają wielu zwolenników jak i przeciwników. Nie ulega wątpliwości, że podstawowym kryterium oceny jest: przejrzystość i łatwość wykonania. Obie te metody mogą mieć swoje zastosowanie zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych jak również badaniach m.in. z zakresu socjologii. Podstawą jest precyzyjna i dogłębna analiza, ale przede wszystkim łatwość w sformułowaniu wniosków ze względu na przejrzystość otrzymanych wyników.

*James R. Thompson, Jacek Koronacki, Jacek Nieckuła - “Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody Six Sigma”

 

Ewa Góralczyk
Z zamiłowania i wykształcenia poligraf. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
http://www.bizoon.pl

One thought on “Techniki zarządzania jakością-cz.2”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *