Dzień organizacji pozarządowych
Aktualności Porady Start up

Dzień organizacji pozarządowych

Dziś jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Został ustanowiony 17.04.2010 roku przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych, a jego pierwsze obchody odbyły się 27.02.2014 roku w Helsinkach. W tym dniu warto przyjrzeć się bliżej ich działalności.

Dzień organizacji pozarządowych – kto należy do trzeciego sektora?Dzień organizacji pozarządowych

W odróżnieniu od sektora publicznego i sektora przedsiębiorstw, o organizacjach pozarządowych mówi się, że należą do trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku, a w interesie publicznym, podobnie jak (z definicji) władze publiczne, jednak nie należą do sektora finansów publicznych. Od przedsiębiorstw odróżnia je niekomercyjny charakter działalności.

Do trzeciego sektora należą podmioty posiadające osobowość prawną, oraz te, które jej nie mają, np. stowarzyszenia zwykłe, organizacje studenckie czy koła gospodyń wiejskich. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiuje organizację pozarządową i możliwość, z których organizacja może skorzystać, np.:

  • mogą prowadzić działalność pożytku publicznego,
  • uzyskiwać status organizacji pożytku publicznego,
  • korzystać z pomocy wolontariuszy,
  • ubiegać się o dotacje w konkursach.

Partie polityczne i tworzone przez nie fundacje, związki zawodowe i samorządy zawodowe także mieszczą się w szerokiej definicji organizacji pozarządowych, jednak nie mogą one uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego.

Mimo, że organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku, mogą (stowarzyszenia i fundacje) prowadzić działalność gospodarczą i nie zmienia to faktu, że należą do III sektora. Co ciekawe, również spółki kapitałowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, mogą być traktowane jako organizacje pozarządowe. Warunkiem takiej kwalifikacji jest niekomercyjny charakter działalności, przeznaczanie przez podmiot całości dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczanie zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Takie spółki mogą starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenia i Fundacje

Stowarzyszenia i fundacje to dwie najbardziej popularne formy prawne, w jakich zakładane są organizacje pozarządowe.

Różnicę między nimi można, w uproszczeniu, sprowadzić do stwierdzenia:

Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie.

Jeśli masz pieniądze – załóż fundację.

Stowarzyszenie zakłada grupa osób o podobnym celu, który chcą rozwijać swoje zainteresowania.

W fundacji decyzyjność ma zwykle jedna lub kilka osób (fundatorzy), to oni decydują o celu działalności i na ten ważny społecznie (lub gospodarczo) cel przekazują swój majątek.

Statystyki

GUS podaje, że w 2016 r. w Polsce aktywnie działało 91,8 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i  zawodowego, zrzeszając 9,1 mln członków. Zapewniając miejsce pracy dla 1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce.

Najwięcej aktywnych organizacji non-profit w 2016 r. miało swoje siedziby na Mazowszu, natomiast największy przyrost nowych NGO’sów (w stosunku do 2014 r.) odnotowano w województwie lubuskim. Swoim zasięgiem obejmowały działania głównie regionalne i lokalne. Tylko 6% organizacji działało poza granicami kraju. Główną dziedziną działalności organizacji pozostaje od kilku lat sport, turystyka, rekreacja i hobby, najmniej popularnym celem jest aktywizacja zawodowa i działalność związana z rynkiem pracy.

Chcesz zostać przedsiębiorcą? Może założysz fundację?

Jeżeli zastanawiasz się nad rozwojem przedsiębiorczym i chcesz prowadzić firmę, warto rozważyć możliwość prowadzenia organizacji w ramach trzeciego sektora.

Jeżeli Twoim celem jest wyłącznie osiąganie zysku, załóż:

  • jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółkę cywilną, osobową lub kapitałową.

Jeżeli chcesz realizować ważny cel, załóż:

  • fundację,
  • stowarzyszenie,
  • lub działaj w grupie nieformalnej (np. przy innej fundacji).

Jeżeli nie jesteś pewny i chcesz zminimalizować ryzyko porażki spróbuj swoich sił w inkubatorze przedsiębiorczości. Znajdź w swoim regionie organizację, która świadczy podobne usługi, sprawdź akademickie inkubatory, centra przedsiębiorczości lub fundacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (np. TU).

Przedsiębiorca to nie tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorca to styl życia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *