system ERP
Porady Technologie

Jak zwiększyć wydajność i przyspieszyć rozwój firmy dzięki systemowi ERP

Technologia rozwija się w oszałamiającym tempie. Często mawia się, że trudno za nią nadążyć. Z systemami ERP jest podobnie. Jeszcze do niedawna ERP był drogim i dość niewygodnym systemem „z pudełka”. Dziś możemy wybierać spośród wielu elastycznych i skalowalnych rozwiązań, oferujących setki rozmaitych funkcjonalności. Wdrożenie ERP w organizacji nie jest już również tak kosztownym przedsięwzięciem, jak jeszcze do niedawna. Także sam system i jego interfejs stał się bardzo przyjazny użytkownikowi.

Jak się w tym wszystkim nie pogubić i jak dokonać najwłaściwszego wyboru systemu ERP oraz procedury jego wdrożenia w swojej firmie oraz jakie korzyści to niesie dla rozwoju firmy?

Dlaczego warto wdrożyć system ERP?

Oprogramowanie klasy ERP (od ang. Enterprise Resource Planning) z definicji wspierają planowanie zasobów przedsiębiorstwa dzięki integracji pracy kilku lub wszystkich gałęzi działalności danej organizacji. Wdrażając ERP przedsiębiorstwo zyskuje przede wszystkim jedną, wspólną bazę danych, z której korzysta i w której pracuje każdy dział i każdy pracownik firmy.

Jeden wspólny system

Dobrze wybrany i prawidłowo wdrożony system ERP wprowadza przede wszystkim porządek w zakresie obiegu danych i dokumentów, jak również integruje wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Wszystkie dane, niezbędne do efektywnego zarządzania całą organizacją przechowywane są z jednym, zabezpieczonym miejscu.

Każdy pracownik, w ramach nadanych mu uprawnień, również ma łatwy dostęp do potrzebnych mu informacji, jak np. stanów magazynowych, danych klientów, przydzielonych mu zadań. Co więcej -wszystkie zdarzenia są na bieżąco odnotowywane w ERP. Funkcjonalności systemu automatyzują ponadto szereg czynności, dzięki czemu skraca się czas pracy, podnosi jej wydajność i ergonomia oraz zmniejszają się koszty.

Jak wybrać odpowiedni system ERP?

Kluczowym kryterium wyboru oprogramowania ERP dla firmy nie powinna być jego cena, ale to, w jakim stopniu system odpowiada potrzebom i oczekiwaniom organizacji, czy jest w stanie kompleksowo obsłużyć wszystkie jej procesy, czy wdrożenie danego rozwiązania jest spójne z celami i strategią przedsiębiorstwa oraz jakie są przyszłe perspektywy rozwoju tego systemu.

Strategia wdrożenia ERP

Tworzenie strategii wdrożenia systemu ERP należy zacząć od zapoznania się z dostępnymi już na rynku rozwiązaniami. Przy specyficznych i/lub wąskich potrzebach wdrożeniowych warto również pamiętać, że pełny system ERP to nie jest jedyna możliwość. Można bowiem implementować jedynie wybrane funkcjonalności, jak np. E-commerce czy Projekty, lub też niezależne aplikacje, jak CRM.

Aspekty techniczne i pozatechniczne

Dobra strategia wdrożenia ERP musi uwzględniać wymagania techniczne. Ustala się je na samym początku projektu po to, by móc zweryfikować, czy planowana implementacja systemu jest możliwa, biorąc pod uwagę zakładane koszty i zastane środowisko.

Obok czynników technicznych, równie istotne są również czynniki pozatechniczne, czyli ludzkie i procesowe. Oprócz całokształtu procedur implementacyjnych, wdrożenie ERP wymaga również właściwego zarządzania zmianą w organizacji. Każdy, począwszy od koordynatorów projektu i zespołu projektowego, na użytkowniku końcowym kończąc musi rozumieć, po co ERP będzie wdrażany i czym związany z tym proces będzie skutkował. Uwagę należy także zwrócić na same procesy i to, czy wymagają one przemodelowania i zoptymalizowania.

Perspektywa długoterminowa wdrożenia ERP

Informatyzacja przedsiębiorstwa to proces długofalowy. Transformację należy więc dobrze wpasować zarówno w realizowane już strategie biznesowe firmy, jak również w te planowane. Skoncentrowanie wyłącznie na bieżących potrzebach organizacji może skutkować tym, że wybrane i zaimplementowane rozwiązania będą kolidowały np. z przyszłorocznym budżetem lub strategią rozwoju przedsiębiorstwa (w tym rozwoju technologicznego). Dobrze jest mieć również na uwadze takie parametry, jak elastyczność i skalowalność wybranego rozwiązania klasy ERP. Zdecydowanie lepszym wyborem są te systemy, które rozwijają się wraz z organizacją, mają szerokie możliwości integracyjne oraz rozszerzania swoich funkcjonalności i dodawania nowych.

 

Oprogramowanie klasy ERP od dłuższego czasu efektywnie wspiera pracę nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale także tych z sektora MŚP. Wdrożenie zaś takiego systemu nie musi wiązać się ze znacznymi trudnościami ani wysokimi kosztami. Dobrze przygotowane bowiem przebiega sprawnie i w krótkim czasie przyczynia się do wzrostu efektywności i produktywności całej organizacji.

Anna Młynarczyk
Współwłaścicielka ESNC Sp. z o.o., tworzącego dedykowane systemy wspierające zarządzanie, jak justERP, justCRM czy system do zarządzania projektami rekrutacyjnymi justHUNT. Odpowiada za rozwój spółki oraz jej produktów, jak również całokształt działań PR/marketingowych. Certyfikowana przez Google specjalistka Google Analytics i Google AdWords. Obecnie również w trakcie certyfikacji MBA.
http://www.esnc.pl

One thought on “Jak zwiększyć wydajność i przyspieszyć rozwój firmy dzięki systemowi ERP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *