Szkolenie z ekspertem
Aktualności

Szkolenie z ekspertem „Pomoc publiczna w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020”

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu z ekspertem zewnętrznym „Pomoc publiczna w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020”

Szkolenie z ekspertem

Szkolenie odbędzie się 24 października 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie. Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Zasłona.

Dla kogo?

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby realizować projekty w ramach obecnej perspektywy finansowej.

Program szkolenia:

1. Tryby pomocowe finansowania projektu – podejście do pomocy publicznej w perspektywie 2014-2020:

Przesłanki identyfikujące pomoc publiczną.
Pojęcie przedsiębiorstwa oraz beneficjenta pomocy (różnice).
Analiza występowania pomocy w danym projekcie lub jego poszczególnych transakcjach – izolowanie pomocy publicznej.
Realizacja projektu z pomocą publiczną – omówienie pięciu trybów podstawowych oraz jednego szczegółowego.
Realizacja projektu z wyłączeniem reguł pomocy publicznej – projekt generujący dochód oraz projekt niegenerujący dochodu.
Pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego.

2. Omówienie definicji oraz przesłanek stanowiących o pomocy publicznej:

Przesłanka selektywności wsparcia.
Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia).
Przesłanka angażowania środków publicznych.
Przesłanka zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową
Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice.
Definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym w kontekście jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profit.

3. Główne kategorie pomocy publicznej:

Pomoc regionalna (art. 107.3.a. TFUE), w tym mapa pomoc regionalnej na lata 2014-2020.
Pomoc horyzontalna (art. 107.3.c. TFUE).
Pomoc sektorowa (art. 107.3.c. oraz 107.3.e. TFUE)

4. Regionalna pomoc inwestycyjna:

Pomoc udzielana w ramach Sekcji 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Pomoc udzielana w ramach Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
Mapa pomocy regionalnej określająca intensywność pomocy.
Efekt zachęty – analiza wariantów realizowanego projektu.
Pojęcie inwestycji początkowej.
Katalog kosztów kwalifikowanych

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać e-mailem na adres spotkania@cpe.gov.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt mailowy pod adresem spotkania@cpe.gov.pl lub telefoniczny pod numerem 22 378 31 77.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *