Fundusze Europejskie dla NGO
Aktualności Finansowanie

Fundusze Europejskie dla NGO

Potrzebujesz dotacji na swoje działania? Zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze na rozwój swojej inicjatywy? Fundusze Europejskie mogą dofinansować Twój projekt, jednak nie są już tak dostępne dla wszystkich podmiotów jak to było w latach ubiegłych. Kto i na co może jeszcze liczyć? Zapraszamy do przeczytania relacji ze spotkania, które odbyło się 24.01.2019 r. w Urzędzie Miasta Legionowo z inicjatywy Centrum Przedsiębiorczości i Innowacyjności oraz pod patronatem redakcji portalu.

Zachęcamy do obejrzenia wideorelacji ze spotkania – dowiedz się jak przygotować się do spotkania z konsultantem Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz co o spotkaniu (oraz dofinansowaniach z UE) sądzą przedstawiciele NGO.

Wideorelacja dostępna na końcu artykułu oraz na naszym kanale YouTube.
Fundusze Europejskie dla NGO

Spotkanie informacyjne odbyło się 24.01.2019 r. w Urzędzie Miasta Legionowo. Zostało zorganizowane przez Centrum Przedsiębiorczości i Innowacyjności (CPiI) w ramach spotkania Gminnej Rady Pożytku w Legionowie. Cześć merytoryczną prowadziła Magdalena Okulska z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Fundusze Europejskie dla NGO

To budżet, który już się kończy. Obejmuje następujące programy:

 • Infrastruktura i Środowisko
 • Inteligentny Rozwój
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Polska Cyfrowa
 • Polska Wschodnia
 • Pomoc Techniczna
 • Europejska Współpraca Terytorialna
 • 16 Programów Regionalnych

Jaki program i dla kogo?

Najbardziej dofinansowanym PO był Program Infrastruktura i Środowisko, a zaraz za nim Program Inteligentny Rozwój (dotyczy głównie połączenia biznesu z nauką, stawia nacisk na innowacje). Program Wiedza Edukacja Rozwój to projekty poruszające kwestie społeczne, edukację personelu w organizacji, to środki dla uczelni wyższych w celu tworzenia nowych programów nauczania, projekty wpływające na zmiany polityce organizacji, rozwój współpracy międzynarodowej, to także dotacje dla osób młodych, do 29. r.ż. przekazywane przez Urzędy Pracy – wsparcie na założenie działalności gospodarczej.

Polska Cyfrowa to program dotyczący w dużej mierze cyfryzacji, digitalizacji, dedykowany głównie samorządom, administracji publicznej, ale także ogólnie podnoszenia kompetencji, w zakresie posługiwania się komputerem również kierowany do NGO.

Fundusze Europejskie dla NGO

Start up łatwiej rozwinąć pod Olsztynem niż w Warszawie

Polska Wschodnia dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, obejmuje działania bardziej dedykowane firmom, np. tworzenie nowych start-upów czy wprowadzanie innowacji na terenie wymienionych województw. Innowacyjnym startupom łatiwej rozwinć się pod Olsztynem niż np. w Warszawie, bo mogą skorzystać z dotacji.

Program Pomoc Techniczna to wsparcie dla instytucji zajmującymi się funduszami europejskimi, dla samorządów (tworzenie planów strategicznych), lokalne grupy działania (plany rewitalizacji).

Europejska Współpraca Terytorialna – programy z pogranicza, które łączą Polskę z sąsiadami, np. Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Rosja, Polska-Saksonia, Południowy Bałtyk. Programy obejmują współpracę na poziomie NGO – firmy – samorządy.

Programy regionalne to np. Program Regionalny dla Województwa Mazowieckiego. 

Na co poszukujemy funduszy?

NGO najczęściej korzysta z dotacji na:

 • działania społeczne, aktywizację zawodową, integrację społeczna, 
 • działania edukacyjne, rozwój kompetencji zawodowych (osób dorosłych, młodzieży szkolnej),
 • opieka zdrowotna (dzienni opiekunowie, asystenci, wypożyczalnie sprzętu dla osób starszych),
 • kulturę i sport- działania z tego zakresu były mocno dofinansowywane w latach poprzednich, teraz środków jest mniej. Ogólnie rzecz biorąc tylko Instytucja Kultury może starać się o środki na rewitalizację budynku, w którym się znajduje. Na Mazowszu nie ma środków na rewitalizację i termomodernizację, na edukację ekologiczną pula środków jest niewielka.

Na co nie otrzymamy dotacji?

Organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na wsparcie w ramach Funduszy Europejskich w następujących obszarach:

 • bieżąca działalność,
 • zakup, wyposażenie biura,
 • schroniska dla zwierząt,
 • wypoczynek dla dzieci,
 • kampanie społeczne,
 • boiska, hale sportowe.

W tym roku nie ma też wsparcia rodzin i ekonomii społecznej (więcej informacji dot. usług społecznych będzie w lutym).

Przykładowe kryteria dostępu w projektach z FE:

 • wkład własny od 3 % (może być finansowy, osobowy, rzeczowy – w zależności od projektu)
 • minimalna wartość projektu (w zależności od projektu) 50/100 tys. PLN
 • biuro administracyjne projektu jest w województwie, gdzie realizujemy projekt
 • roczny obrót równy lub większy od rocznych wydatków w projekcie
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów z FE.

Na jakie projekty łatwiej otrzymać dofinansowanie?

Łatwiej otrzymać środki na tzw. projekty miękkie, niewielkie możliwości na dofinansowanie projektów inwestycyjnych (w ogóle nie ma wsparcia na zakup nieruchomości, gruntu pod nieruchomość na której będzie stało biuro) – pozostaje nam pracować na infrastrukturze, która już jest nam dostępna i którą chcemy rozwijać. W lach poprzednich, 2007-2013 było to możliwe, obecnie nie ma takich możliwości. Nawet, jeżeli chodzi o preferncyjne pożyczki dla firm w tym zakresie. 

Źródła informacji o FE

Funduszeeuropejskie.gov.pl – to portal główny nadzorowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zawiera informacje o wszystkich programach, programach regionalnych i wszystkich programach krajowych, jest tam dużo informacji w jednym miejscu.

Aby zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji w ramach danego Programu polecamy portale dedykowane tym programom, np. www.funduszedlamazowsza.eu, www.power.gov.plwww.ksow.pl (wyszukiwarka LGD), natomiast każdy program na region ma swoją stronę interentowej, na której łatwiej jest wyszukać szczegółowe informacje, np. rpo.lodzkie.pl, rpo.lubelskie.pl.

Opcją alternatywną na pozyskanie dofinansowania dla Funduszy Europejskich mogą być ministerstwa, np. Ministerstwo Zdrowia ma komórkę wyspecjalizowaną w działaniach z NGO – można skontaktować się bezpośrednio z Ministerstwem w tej sprawie.

SZOP

Zanim przystąpimy do pisania wniosku warto jest zapoznać się z dokumentem SZOP- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych. Dokument obejmuje skrót danego Programu – czego dotyczy, kto może składać wnioski. SZOP nie stanowi harmonogramu, ale ustala poziom dofinansowania, ogólne warunki, na co pozyskać wsparcie, czy są elementy powiązania, czy projekt wpisuje się w ZITy (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), czy programy transgraniczne.

Konsultacje w Punkcie Informacyjnym – warto!

Wideorelacja ze spotkania 24.01.2019 r.

Punkty kontaktowe nie pomagają w wypełnianiu wniosków, ale pomagają w wyszukiwaniu Programów odpowiednich do działania, które chcemy zrealizować. Umożliwiają też szczegółowe konsultacje w sprawie wniosku, a ich doradztwo jest bezpłatne. Obejrzyj wideorelację ze spotkania i dowiedz się jak przygotować się do spotkania z konsultantem Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz co o spotkaniu sądzą przedstawiciele NGO.

One thought on “Fundusze Europejskie dla NGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *