interpretacje indywidualne
Porady

Gwarancyjno-ochronna funkcja interpretacji indywidualnych nie tylko dla gospodarczych gigantów

Żyjemy i tworzymy swoje biznesy w czasach skomplikowanego prawa podatkowego. Są wśród nas osoby zarządzające wielkimi przedsiębiorstwami, ale są również mniejsi przedsiębiorcy, a nawet tacy, którzy biznes prowadzą jednoosobowo. Wszyscy podlegamy przepisom prawa i mamy obowiązek ich stosowania. Nie zapominajmy jednak przy tym, że z prawa można również korzystać.

Zdarza się, że przepisy nie są czytelne dla odbiorcy, są różnie interpretowane, a wtedy może pojawić się problem. Zaczynają się wątpliwości. Nie wiemy, czy w naszej sprawie możemy zastosować być może korzystniejsze rozwiązanie, które wprawdzie wynika z prawa, ale nie wprost, jest bowiem interpretacją przepisu. O tych problemach z wykładnią świadczy chociażby ilość wydawanych corocznie interpretacji indywidualnych. Według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów w samym 2017 r. wydano ich ok. 25 tysięcy.

Liczba wydanych interpretacji świadczy również o tym, że jeśli już wątpliwości się pojawiają, to przedsiębiorcy korzystają z wartości, jakie dają im takie interpretacje indywidualne, wnioskując o nie.

O jakich wartościach mowa? Chodzi o gwarancyjno-ochronną funkcję interpretacji indywidualnych. Pisze o tym Ministerstwo Finansów w udzielonej w dniu 1 lutego 2018 r. odpowiedzi na interpelację nr 18377, która dotyczyła m.in. czasu oczekiwania na udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Resort Finansów zwrócił m.in. uwagę na kwestię „wiążącego charakteru interpretacji”. W polskim systemie prawnym nie istnieje takie pojęcie. Niemniej jednak, pomimo że w obecnym stanie prawnym interpretacjom przepisów podatkowych nie można nadać waloru wiążącego, to jednak spełniają one funkcję gwarancyjno-ochronną.

Wnioskodawca nie ma obowiązku zastosowania się do otrzymanej interpretacji indywidualnej, ale jeśli się na to zdecyduje, to zastosowanie się do niej nie może mu szkodzić. Wynika to z art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo zaznaczyło również, że wnioskodawca, który uzyskał interpretację i zastosował się do niej przed jej zmianą, jest chroniony przed skutkami jej wadliwości. Potwierdza to przepis art. 14m Ordynacji podatkowej.

Nasz prawodawca wciąż kształtuje system podatkowy. Codziennie musimy być gotowi na kolejne zmiany, również w kwestii wydawania indywidualnych interpretacji. Warte podkreślenia jest jednak to, że stare dobre interpretacje indywidualne nadal funkcjonują i nie tracą na wartości, wciąż bowiem stanowią ochronę dla podatników, którzy je otrzymali i się do nich zastosowali. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy wniosek o wydanie interpretacji kierowało wielkie przedsiębiorstwo, czy mikroprzedsiębiorca.

interpretacje indywidualneBeata Złotek

Inventage

Beata Złotek – specjalistka podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych w podatku VAT wobec dużych podmiotów gospodarczych oraz kilkuletnie w zakresie współpracy z klientami w sektorze prywatnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *