Rejestr Przestępstw Sprawców na Tle Seksualnym
Aktualności Porady

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Prowadzisz działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem dzieci lub opieką nad nimi? Organizujesz zimowiska, obozy dla dzieci? Prowadzisz fundację, stowarzyszenie lub klub sportowy pracujący z dziećmi? Masz obowiązek sprawdzenia danych osoby zatrudnionej w Rejestrze Przestępstw Sprawców na Tle Seksualnym.

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS)

W 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

Ustawa z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 21 wspomnianej wyżej ustawy pracodawca lub inny organizator w zakresie prowadzonej działalności związanej z opieką nad małoletnim ma obowiązek sprawdzenia czy dane pracownika nie są zamieszczone w rejestrze RSPTS. Dotyczy to również organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Dostęp do rejestru

Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości i składa się on z dwóch oddzielnych baz:

  • rejestru z dostępem ograniczonym, do którego można uzyskać wgląd przez stronę: rps.ms.gov.pl. Wymagana jest rejestracja konta, posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP;
  • rejestru publicznego.

W rejestrze z dostępem ograniczonym gromadzone są dane osób prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw, jak również tych, którym umorzono postępowanie karne lub orzeczono środki zabezpieczające. W rejestrze publicznym gromadzi się dane osób skazanych za przestępstwo na szkodę małoletniego. (W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej rejestru odwołujemy do przepisów Ustawy)

Przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do pracy z dziećmi, pracodawca lub inny organizator w zakresie działalności związanej z pracą z małoletnimi, jest zobowiązany sprawdzić czy dane tej osoby nie zostały ujęte w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

Kary

Jeżeli pracodawca dopuści osobę wskazaną w Rejestrze do pracy z dziećmi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywnie do 1000 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *