Rozwój

Zawodowe czynniki stresogenne

Zmartwienia współczesnych pracowników, czyli co powoduje u zatrudnionych największy stres? Informacja Prasowa W ostatnich dziesięcioleciach dynamicznego rozwoju biznesu stres stał się stałym elementem zawodowej codzienności wielu zatrudnionych. Tempo zmian i rozwój technologii, w ciągu ostatniej dekady, sprawiły jednak, że liczba czynników wywołujących go u pracowników znacząco się rozbudowała, a część z aktualnych jeszcze kilka lat […]